prawo

biznes

technika

TŁUMACZENIA

 

 

czeski

słowacki

rosyjski

angielski

polski

 

 

 

 

Home

Cennik

Przykłady

Inne języki

Kontakt

Warunki

Ochrona danych

FAQ

Strona znormalizowana

Tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione = 1.500 znaków

Tłumaczenia poświadczone = 1.125 znaków

Znaki - liczone łącznie ze spacjami

Podstawa wyceny

Wyceny dokonujemy na podstawie liczby znaków w dokumentach dostarczonych przez Państwa - czyli PRZED tłumaczeniem.

Taka wycena jest możliwa w przypadku materiałów edytowalnych (DOC, XLS, PDF) oraz innych, w których tekst można łatwo wydzielić.

W przypadku dokumentów z ręcznymi adnotacjami i pieczęciami oraz słabej jakości (skany, zdjęcia) dokonujemy wyceny wstępnej, która może być skorygowana PO tłumaczeniu.

Terminy i ceny tłumaczenia

Cena podstawowa tłumaczenia zwykłego: 60 zł za stronę 1.500 znaków.

Do wartości tłumaczenia doliczamy 21% VAT - za wyjątkiem czynnych podatników VAT UE, którzy otrzymują fakturę  zawierającą 0% VAT.

Tłumaczenie zwykłe:

- nie-specjalistyczne

- do 10 stron na każdy dzień roboczy

- materiał nie wymagający opracowania specjalistycznego

Tłumaczenie specjalistyczne:

- wymaga znajomości specjalistycznej wiedzy lub

- wymaga specjalistycznych konsultacji

Opracowanie specjalistyczne

Czynności, których nie można zrealizować za pomocą standardowych funkcji edycyjnych MS Word

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.

Zdecydowane obniżenie ceny tłumaczenia możecie Państwo uzyskać wykupując przedpłatę na tłumaczenia.

Klasy trudności tłumaczeń

 

0

ogólne - słownictwo ogólne, nie jest wymagane rozumienie opisywanych zagadnień, zakres wiedzy powszechnej

 

1

specjalistyczne - terminologia fachowa na poziomie wykształcenia średniego, potrzebna ogólna znajomość tematyki, możliwość łatwego znalezienia materiałów źródłowych

 

2

profesjonalne - specjalistyczna terminologia fachowa, konieczne rozumienie opisywanych kwestii, znalezienie tekstów źródłowych lub słownictwa kłopotliwe

 

3

niszowe - terminologia hermetyczna, brak dostępnych źródeł, zakres i poziom merytoryczny niedostępny bez profilowego, czasochłonnego wykształcenia

 

4

prestiżowe - decydujące o percepcji klienta i wartościowaniu jego wiedzy, znaczenia, profesjonalizmu, doświadczenia lub wartości dla kontrahentów

W naszych wycenach podajemy stopień trudności tekstu i wskazujemy ewentualną potrzebę konsultacji terminologii na etapie tłumaczenia.

Wycena tłumaczeń o stopniu trudności wyższym niż ogólne może zawierać dodatkowe opłaty.

Jakość języka tekstów dostarczonych do tłumaczenia

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy drastyczny spadek jakości języka dokumentów przesyłanych do tłumaczenia. W ujęciu społecznym jest to naturalne (efekt migracji, spadku jakości edukacji, pseudo-komunikacji za pomocą wiadomości SMS, itp.). Zjawiska te nie powinny jednak przenikać do tekstów pisanych, zwłaszcza biznesowych. A jednak przenikają...

Nakłada się na to katastrofalna nieznajomość ojczystego języka polskiego, widoczna w sporej części materiałów dostarczanych do tłumaczenia. Błędy ortograficzne, niespójność wypowiedzi, zlekceważone zasady gramatyki, fatalna stylistyka, brak logiki, mieszanie pojęć z różnych rejestrów, a nawet ewidentna niewiedza merytoryczna - stało się to już codziennością.

Z zasady nasze tłumaczenia nie obejmują korekty polonistycznej, są za to wierne i dokładne - co w środowisku biznesowym ma znaczenie kluczowe. Czytelność takich tłumaczeń odpowiada tekstowi oryginału.

Jeżeli stwierdzą Państwo potrzebę dokonania korekty polonistycznej PRZED tłumaczeniem (zwłaszcza na kilka języków), chętnie podejmiemy się tego zadania w ramach odrębnego zlecenia.

Niepoprawny język dostarczonych tekstów wydłuża proces tłumaczenia, często uniemożliwia precyzyjne oddanie przekazu autora, a ponadto wymusza pracę w izolowanym środowisku lingwistycznym. Z uwagi na takie dodatkowe obciążenie czasem i pracą, może to mieć wpływ na wycenę Państwa zlecenia, a także na termin jego realizacji.

Korekta językowa

Wszystkie tłumaczenia wykonujemy 'ręcznie' - korzystając z wiedzy, praktyki i doświadczenia naszego zespołu. Ta troska o jakość Państwa dokumentów oznacza, że profesjonalne tłumaczenie zajmuje realistycznie około 15-30 minut na 1 stronę tekstu.

Szybciej tłumaczymy teksty napisane poprawną polszczyzną, zawierające spójne i fachowe słownictwo.

Znając te ograniczenia, dążymy jednak do zapewnienia Państwu możliwie jak najlepszego przekładu.

Korekta merytoryczna

Z zasady każde istotne tłumaczenie biznesowe powinno zostać poddane korekcie merytorycznej. Taką korektę powinny wykonać osoby wybrane przez Państwa (pracownicy, kooperanci, inspektorzy, itp.), ponieważ tylko osoby z Państwa organizacji znają wszystkie niuanse Waszej działalności.

Ponadto Państwa dokumenty mogą zawierać informacje kluczowe dla Waszej działalności (nawet nieoznaczone), do których dostępu nie powinny mieć osoby postronne.

Tłumaczenie po Państwa korekcie merytorycznej może wrócić do nas do ostatecznej integracji uwag i zmian.

Reklamacje

Odpowiadamy na wszelkie zastrzeżenia, które są wyraźnie i jednoznacznie wskazane i objaśnione. Jeżeli stwierdzą Państwo w naszych tłumaczeniach istotne błędy językowe, za które tylko my ponosimy odpowiedzialność, dokonamy odpowiednich poprawek i zaoferujemy upust od uzgodnionej ceny zlecenia. Zgodnie z ogólnymi zasadami rynkowymi, nasza maksymalna odpowiedzialność finansowa za tłumaczenie może być równa wartości całkowicie zapłaconego zlecenia.

Reklamacje są wyłączone w przypadku tłumaczeń w warunkach bardzo ograniczonych możliwości warsztatowych (duże ilości tekstu w krótkim czasie, 'od ręki', brak materiałów źródłowych, itp.).

Mogą Państwo dostarczyć specjalistyczne dwujęzyczne glosariusze terminologii fachowej używanej w danym tekście. Naszym obowiązkiem jest wówczas użycie w przekładzie wskazanych fraz. Jeżeli takich glosariuszy nie otrzymamy, reklamacje z zasady mogą dotyczyć tylko warstwy językowej.

Weryfikacja cudzych tłumaczeń

Na Państwa życzenie sporządzamy ekspertyzę tłumaczenia wykonanego przez inne osoby. Dokument taki może okazać się przydatny, gdy mają Państwo zastrzeżenia do jakości pracy innych tłumaczy.

Nasza ekspertyza jest bezosobowa - nie odnosimy się do tłumacza i nie kwalifikujemy jej/jego umiejętności. Analizujemy tekst i tylko tekst, uwzględniając warunki wykonania konkretnej pracy (czas, trudność).

Tłumaczenia uwierzytelnione

Na Państwa życzenie uwierzytelniamy tłumaczenia wykonane przez nas. Uwierzytelnienie ma formę dokumentu opisującego wykonaną pracę, datowanego, opieczętowanego i podpisanego przez nas.

Uwierzytelnienie jest bezpłatne.

Uwierzytelnienie NIE jest synonimem poświadczenia tłumaczenia - czyli czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia poświadczone

Na Państwa życzenie organizujemy pełne tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Pretranslacja do tłumaczenia poświadczonego

Na Państwa życzenie wykonamy kompletne tłumaczenie dostarczonych dokumentów pod kątem jego poświadczenia przez tłumacza przysięgłego wybranego przez Państwa (np. w Państwa miejscowości).

Otrzymują Państwo plik DOC pełnego tłumaczenia tekstu wraz z opisami dokumentów, wszelkich pieczęci, podpisów, adnotacji ręcznych oraz innych cech dokumentów - dokładnie tak, jak oczekuje tłumacz przysięgły.

Pozwala to znacząco przyspieszyć obsługę Państwa zlecenia. Może to mieć szczególne znaczenie w sytuacjach krytycznych dla Państwa działalności (np. tłumaczenie dokumentacji do przetargów).

Faktura

Na wykonane tłumaczenie wystawiamy fakturę VAT UE.

Jeżeli Państwa firma jest czynnym płatnikiem VAT zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej, stawka podatku dla Państwa wynosi 0%.

Jeżeli nie jesteście Państwo czynnym płatnikiem VAT UE albo Państwa siedziba jest poza Unią Europejską, do wszystkich podanych cen należy dodać VAT według stawki 21%.

Ochrona danych i RODO

Nie wykonujemy tłumaczeń materiałów niejawnych.

Każdy dokument przesłany przez Państwa traktowany jest jako jawny, aczkolwiek uznajemy go za Państwa własność, do której dostęp jest zastrzeżony wyłącznie dla Państwa i uprawnionych organów.

Nie przetwarzamy treści Państwa materiałów, nie udostępniamy ich stronom niepowołanym.

Całość Państwa zleceń tłumaczona jest w obrębie Unii Europejskiej.

Na Państwa życzenie możemy usunąć Wasze materiały z zasobów aktywnych naszych systemów IT. Zostaną one wówczas zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa.

Jeżeli po jakimś czasie będą Państwo mieć potrzebę wykorzystania tak zarchiwizowanych materiałów w nowych tłumaczeniach, bezpłatnie przywracamy je i pracujemy na ich podstawie.

Prawo autorskie

Tłumaczenia pisemne podlegają ochronie prawnej na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W pewnych sytuacjach może to oznaczać potrzebę zabezpieczenia Państwa interesów na przyszłość w formie umowy przeniesienia praw autorskich do tłumaczenia wykonanego przez nas. Umowę taką sporządzamy w formie dokumentowej (plik PDF).

Przeniesienie praw autorskich do tłumaczenia nie zawsze musi być płatne, powinno jednak mieć wyżej wskazaną formę.

 

Przyślij materiały do wyceny

biuro@tlumacze.biz.pl

 

 

 

FAQ   |   Ochrona danych   |   Warunki   |   Kontakt